leftcenterrightdel
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà ký và trao đổi Biên bản Hợp đồng đóng mới tàu tuần tra cao tốc TT- 400 chiếc số 10. Ảnh: canhsatbien.vn 

Tàu tuần tra cao tốc TT-400 là tàu có khả năng hoạt động xa bờ, dài ngày trên biển, tốc độ trên 34 hải lý/giờ, tính năng quay trở linh hoạt, tham gia hiệu quả vào các nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm cứu nạn, huấn lủyện, hợp tác quốc tế, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Hợp đồng được ký kết đã đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng tàu thuyền Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực, kinh nghiệm của các đơn vị đóng tàu Quân đội, sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự lực, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng trong tình hình mới.

THÚY NGA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.