Tham dự hội thảo có đại biểu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội thảo.  

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo. 

Báo cáo đề dẫn hội thảo nêu rõ, chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục khoa học xã hội và nhân văn (KHXHNV) trong nhà trường Quân đội từng bước được đổi mới phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đào tạo; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp dạy học truyền thống với hiện đại.

Đội ngũ giảng viên, giáo viên KHXHNV, cán bộ quản lý giáo dục của học viện, trường, cơ sở đào tạo thường xuyên được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm chặt chẽ, có sự phát triển toàn diện, bảo đảm cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Những năm gần đây có hơn 80% giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục KHXHNV xếp loại hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt và xuất sắc.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn trình bày đề dẫn hội thảo. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo nhận được hơn 100 bài tham luận của lãnh đạo, chỉ huy, nhà khoa học các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Quân đội. Tại hội thảo, các đại biểu luận giải, làm rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục KHXHNV; đánh giá thực trạng những ưu điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; khẳng định sự cần thiết, những nội dung, giải pháp, kiến nghị, đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục KHXHNV.

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tham luận của các đại biểu; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị hội thảo.

Nhấn mạnh việc đổi mới công tác giáo dục KHXHNV trong nhà trường Quân đội có vị trí, vai trò quan trọng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và tổ chức các hoạt động bổ trợ bồi dưỡng kỹ năng mềm cho người học; tổ chức tốt các hội thi, hội thao về giảng dạy, học tập các môn KHXHNV. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên KHXHNV; chú trọng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng tư duy, tay nghề sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu thời gian tới, các cơ quan chức năng chủ động tham mưu, đề xuất với thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học phù hợp với các chương trình KHXHNV của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ban hành, làm cơ sở thống nhất giảng dạy trong các nhà trường Quân đội. Quá trình đổi mới công tác giáo dục KHXHNV trong nhà trường Quân đội cần bám sát những nội dung được đề cập trong các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và các đề án về giáo dục, đào tạo của Bộ Quốc phòng, bảo đảm đúng định hướng, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam lưu ý các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp thu ý kiến tham luận; giao Cục Tuyên huấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường Quân đội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thành xây dựng Đề án của Bộ Quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam”, trình Thường vụ Quân ủy Trung ương theo kế hoạch.

HỒNG THẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan. 

 lưu