leftcenterrightdel
Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Nhà máy Z129.  

Tổng cục tổ chức lại các cơ sở CNQP nòng cốt, bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại, phù hợp thế bố trí chiến lược 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Để chủ động hơn nữa trong điều kiện toàn cầu hóa và sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tổng cục CNQP sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ quân sự; nghiên cứu thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo CNQP; nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm, nhất là vũ khí chiến lược, vũ khí lục quân thế hệ mới, vũ khí cho các quân chủng, binh chủng, bảo đảm khả năng cơ động và tác chiến trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp.

Cùng với đó, Tổng cục CNQP tập trung các nguồn lực nghiên cứu làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm. Trước mắt là đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài; đổi mới trang thiết bị công nghệ, nâng cấp các dây chuyền sản xuất. Đổi mới phương thức nghiên cứu khoa học, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; siết chặt kỷ luật, hạn chế tình trạng chậm tiến độ đề tài để nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới vào sản xuất, trang bị cho Quân đội.

LÂM SƠN

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.