Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc. 

Trong thời gian diễn ra lớp đào tạo, các học viên sẽ được truyền đạt một số chuyên đề như: Nhận thức chung về chất lượng và quản lý chất lượng, cần thiết xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; giới thiệu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn xây dựng; hướng dẫn triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị quân đội; quản lý hoạt động đánh giá theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 19011:2018; hướng dẫn chuẩn bị đánh giá; hướng dẫn tổ chức triển khai đánh giá tại các đơn vị quân đội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh khai mạc.  

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, chuyển đổi số, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết thủ tục hành chính và công việc nội bộ tại các cơ quan, đơn vị là một nội dung quan trọng đang được lãnh đạo Bộ Quốc phòng chỉ đạo, triển khai quyết liệt.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có nhiều nội dung mới và khó. Do đó, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã và đang gặp nhiều khó khăn, mà một trong những nguyên nhân cơ bản đến từ nhận thức của một số lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, nhân viên và công tác xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức và triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, bất cập.

Lớp đào tạo giúp các đồng chí học viên nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, làm cơ sở giúp cán bộ đảm nhiệm trên các cương vị, chức trách được giao; đồng thời làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện những nội dung trên tại các cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, áp dụng ISO trong Bộ Quốc phòng.

Thông qua đào tạo, giúp người học nắm được nội dung, phương pháp, quy trình, kỹ năng xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; làm cơ sở để triển khai công tác quản lý hệ thống chất lượng trong toàn quân được thống nhất, đồng bộ, thực chất và hiệu quả.

 Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.