Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Vùng. Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 bảo đảm đồng bộ, toàn diện, phù hợp, sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, những năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh vùng đã chỉ đạo toàn vùng thực hiện toàn diện các mặt công tác lãnh đạo, duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được giao; thực hiện tốt công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường; bảo vệ các hoạt động dầu khí; thực hiện tốt chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".

leftcenterrightdel
Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy 2 Vùng Hải quân phát biểu kết luận hội nghị. 

 Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn; củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; không để bị động, bất ngờ; tập trung xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã trao thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2022.

Tin, ảnh: VĂN ĐƯỜNG, CHÍ CƯỜNG