leftcenterrightdel

Thượng tá Nguyễn Văn Huệ, Phó bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng quán triệt Nghị quyết.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên Trung đoàn 726 được quán triệt các chuyên đề gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

leftcenterrightdel

 Đảng ủy Trung đoàn 726 tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Thông qua học tập các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Trung đoàn 726 nắm và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII; tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (Tin, ảnh: HỒNG THẮM)

Ngày 28-12, Đảng ủy Trung đoàn 720 (Binh đoàn 16) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Đảng ủy Trung đoàn đã quán triệt, phổ biến các nội dung: Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 45-KL/TW về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Sau Hội nghị quán triệt cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Trung đoàn chỉ đạo các chi bộ tiến hành tổ chức, quán triệt cho quần chúng đang công tác trong đơn vị. (Tin, ảnh: LÊ QUANG SÁNG)