6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn xuất sắc. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; thực hiện nghiêm việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy các cấp; giải thể, sáp nhập, thành lập mới tổ chức đảng đối với các cơ quan, đơn vị theo tổ chức, biên chế mới; phối hợp chỉ đạo hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hội nghị sơ, tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy các cấp. Tham mưu, ban hành chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và một số nhiệm vụ tập trung lãnh đạo trong quý III-2024.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Bắc, Phó tư lệnh Quân khu 2 đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ; chú trọng quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng; chủ động nắm, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; phát huy “4 tại chỗ” trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp…

Cùng ngày, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW ngày 10-10-2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: HOÀNG TRUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.