Tại hội nghị, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tăng cường quốc phòng... 

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của trên; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự và diễn tập chiến đấu ở các cấp; đầu tư xây dựng các hạng mục công trình quốc phòng, quân sự theo đề án, đúng tiến độ, chất lượng tốt.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung về “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng” của Quân khu 1; xây dựng lực lượng, tổ chức, biên chế đúng quy định. Đăng ký, quản lý, sắp xếp, huấn luyện, kiểm tra, phúc tra và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên. Triển khai chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2024. Phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách hậu phương quân đội, chính sách người có công theo quy định hiện hành. Tham gia có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới…

Tin, ảnh: BÙI HIỆP