Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang thông báo tới các đại biểu nắm vững nội dung cơ bản, hiểu rõ ý nghĩa tầm quan trọng của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII, tập trung vào các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị…  

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị thông báo nhanh. 

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Thúc Linh yêu cầu, sau hội nghị này, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiến hành tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị mình. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung hội nghị đã thông qua, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức học tập; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HỮU ĐẶNG