Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó tư lệnh Quân khu 7 và hơn 300 sĩ quan cao cấp của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân khu.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Trong một ngày, tại hội nghị, các sĩ quan cao cấp được học tập các chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 quán triệt chuyên đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung cốt lõi, nội dung mới của các nghị quyết, từng cán bộ nghiên cứu, vận dụng tốt vào chức trách nhiệm vụ, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra tại cơ sở; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tin, ảnh: NGUYỄN HIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.