leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo; dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7; lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

10 năm qua, Đảng ủy Quân khu 7 đã lãnh đạo nhiều giải pháp sáng tạo thực hiện tốt Nghị quyết 765. Nổi bật, Đảng ủy Quân khu đã triển khai hiệu quả nhiều đề án, chương trình cụ thể gắn với đẩy mạnh hội thao, hội thi. Qua đó huy động nhiều nguồn lực cho huấn luyện, kiện toàn tổ chức biên chế, lực lượng sát đúng, tạo đột phá đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, xây dựng nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, bảo đảm huấn luyện thực chất, kiểm tra, đánh giá thực chất, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ sát thực tiễn. Hằng năm, kết quả kiểm tra huấn luyện, diễn tập có 100% khoa, mục đạt khá giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật, nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả 160 sáng kiến tiêu biểu cấp quân khu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo về thực hiện Nghị quyết 765 trong 10 năm qua, đồng thời chỉ rõ những nội dung, nguyên nhân còn hạn chế. Những năm gần đây, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu tình hình nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị Đảng ủy Quân khu cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực; quan tâm chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm đời sống cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN