Trong 10 năm qua Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, về xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chất lượng, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT từng bước được nâng lên đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá tình hình, làm rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

Đảng ủy Quân khu 4 trao bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu 4 đã trao bằng khen tặng 24 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOA LÊ