Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; đại biểu lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3. Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 chủ trì hội nghị...

leftcenterrightdel

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, trong đó xác định rõ thực hiện nghị quyết là điều kiện tiên quyết để nâng cao khả năng SSCĐ, sức mạnh tổng hợp bảo đảm LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện cho các đối tượng đúng quy định, tổ chức và tham gia diễn tập, hội thi, hội thao đạt kết quả tốt…

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC
 
leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Quang Cường chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Đảng ủy Quân khu 3 xác định tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung xây dựng các tiềm lực trong KVPT. Xây dựng Đảng bộ quân khu vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động, SSCĐ; nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn triển khai các hoạt động đối ngoại quân sự, kết hợp với ngoại giao nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, LLVT Quân khu 3 đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI trong 10 năm qua; đồng thời cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận khắc phục triệt để.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chính. Trước hết Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử trí có hiệu quả các tình huống; làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội.

Chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng các công trình quân sự, quốc phòng, chú trọng những công trình mang tính lưỡng dụng. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng kết hợp với đối ngoại nhân dân. Tiếp tục xây dựng, phát triển các dự án, các khu kinh tế - quốc phòng; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống bộ đội và nhân dân, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, biển, đảo Tổ quốc...

DUY ĐÔNG