leftcenterrightdel
Trung tướng Phạm Đức Duyên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Thay mặt Đảng ủy Quân khu 2, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Phạm Đức Duyên cho biết, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng: Chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung Đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy.

Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc căn cứ đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, xác định thời gian tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tạo tiền đề để năm 2025 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.