leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao đổi kinh nghiệm tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Ảnh: Báo Quân khu 2 

 

Theo đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận trong phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ các địa phương. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án thuộc các khu kinh tế-quốc phòng và đề án về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kinh tế-quốc phòng; chỉ đạo bộ CHQS các tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy rừng, bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, nhất là dân quân thường trực, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp đủ khả năng xử trí những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở...

HỒNG SÁNG

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.