5 năm qua, Đảng ủy Quân khu 1 đã chỉ đạo cấp ủy các cấp trong LLVT Quân khu tổ chức học tập, quán triệt cụ thể hóa các nội dung của Đề án đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, sơ kết, tổng kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Đề án.

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì hội nghị. 

Cùng với đó, triển khai đăng ký, quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet, đến nay 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thiết lập sử dụng mạng xã hội của cá nhân với cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương trao đổi thông tin, tình hình, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân khu về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Dương Đình Thông trao bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”. 

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quân sự, chế độ cung cấp thông tin, quản lý tài liệu; làm tốt công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ sử dụng internet, tham gia mạng xã hội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng.

Dịp này, Đảng ủy Quân khu 1 tặng bằng khen đối với 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: GIANG NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.