Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 và cấp ủy Đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Chủ động tham mưu, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, lực lượng tham gia đấu tranh với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo. Các cơ quan, đơn vị LLVT quân khu đã tham gia gần 1.400 bài dự thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng. Nhiều trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội của các lực lượng hoạt động tích cực với nhiều nội dung tuyên truyền, phản biện, định hướng dư luận xã hội; tham gia diễn tập tác chiến không gian mạng, phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 các địa phương tuyên truyền pha loãng, lấn át thông tin xấu độc, tạo lòng tin trong nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì hội nghị. 

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu 1 yêu cầu Ban Chỉ đạo 35, cấp ủy các cơ quan, đơn vị LLVT quân khu tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình công tác của đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tăng cường chia sẻ các thông tin chính thống từ báo, đài Trung ương, Quân đội, địa phương để chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trên không gian mạng…

Tin, ảnh: KHƯƠNG DOÃN