Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Ngô Quang Vịnh, Phó vụ trưởng Vụ Địa bàn 1, Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương; Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương;...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; gắn kiểm tra, giám sát tập thể với cấp ủy viên là cán bộ chủ trì cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị; đã hoàn thành 100% nội dung theo chương trình kế hoạch đề ra, có chất lượng, hiệu quả.

Qua kiểm tra, giám sát đã nghiêm túc chỉ ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân; kiến nghị biện pháp khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện; xem xét, thi hành kỷ luật chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, góp phần giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường đoàn kết, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế vi phạm kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Năm 2024, cùng với tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1 xác định lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh giám sát thường xuyên tổ chức đảng và đảng viên, phát huy tốt vai trò giám sát của chi bộ; nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

Tin, ảnh: BÙI HIỆP

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.