Hội nghị thống nhất đánh giá, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng của đơn vị có tư duy, nhận thức đúng đắn về quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu chỉ đạo. 
leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. 

Thực hiện hiệu quả chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn vững chắc.

Trong 10 năm qua, 100% cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 3 thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và đơn vị bạn; phụng dưỡng 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi các trung tâm thương binh nặng; xây dựng 217 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”; quy tập 152 hài cốt liệt sĩ.

Chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn không ngừng được nâng lên. Đảng ủy Quân đoàn đã chú trọng lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân đoàn có 238 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị, trong đó, 2 tập thể và 19 sáng kiến, cải tiến được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, 26 sáng kiến được nhận Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ghi nhận, biểu dương Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3, các cấp ủy, chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên vững chắc.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mọi cán bộ, chiến sĩ; xây dựng môi trường văn hóa, mối quan hệ đoàn kết, tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Tăng cường nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện sát địa bàn, sát nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ đơn vị, cơ sở vật chất, chăm lo tốt đời sống của bộ đội…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN