Học kỳ I, năm học 2023-2024, Đảng ủy Học viện Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ; đã có nhiều giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các đột phá: Nâng cao chất lượng đề thi, đáp án; tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đề tài khoa học; công tác nắm, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và quy chế làm việc, lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt 

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2023-2024, Đảng ủy Học viện xác định tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương; thực hiện tốt các chỉ tiêu, đột phá, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024, xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

DUY HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.