Thay mặt Đảng ủy Đoàn 969, Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 969 đã quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023.

Hội nghị thảo luận, góp ý vào dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Đoàn 969 lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Đoàn 969 luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; chỉ đạo công tác y tế giữ gìn thi hài Bác đúng quy trình, an toàn tuyệt đối; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và nhiệm vụ môi trường trong công tác y tế.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đảng bộ Đoàn 969 quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và đặc thù của đảng bộ, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt, hoàn thành toàn diện các mặt công tác, trong đó nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, SSCĐ. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sĩ, người lao động tuyệt đối trung thành với nhiệm vụ chính trị đặc biệt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tình hình đảng bộ, đơn vị ổn định, đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được giữ vững và nâng lên. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Hội nghị thảo luận, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó trọng tâm là quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nghi lễ, SSCĐ; nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền hoàn thành xuất sắc. Tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đoàn 969 lần thứ X. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Đoàn 969 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Đoàn 969 là đơn vị làm nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. 

Phát huy kết quả đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu năm 2023, Đảng ủy Đoàn 969 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác y tế giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, theo dõi thi hài, thông số nhiệt ẩm, chế độ chiếu sáng, chất lượng môi trường khu vực y tế. Thực hiện nền nếp, chất lượng công tác thực nghiệm và các nội dung công tác khoa học y tế theo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các dự án, đầu tư xây dựng cơ bản chặt chẽ đúng tiến độ, pháp luật.

Lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, SSCĐ, thực hiện nghi lễ tại Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, Khu Di tích K9. Điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến; tổ chức luyện tập Kế hoạch bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Duy trì quy chế phối hợp bảo đảm an ninh khu vực; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, sinh hoạt chính trị văn hóa tại khu vực Lăng và Khu Di tích K9. 

Cần có nhiều đột phá hơn nữa trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới, nhất là chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả Đề án 4144 của Bộ Quốc phòng; đột phá trong xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực, góp phần xây dựng đảng bộ, đơn vị tiêu biểu về nghi lễ trong toàn quân. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 969 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu. Giữ vững sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với mọi hoạt động của đơn vị; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH