Với phương châm: “Tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, thời gian qua, Đảng ủy Công ty 622 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện cơ cấu lại tổ chức bảo đảm tinh gọn, sát thực tế yêu cầu, nhiệm vụ.

Quá trình thực hiện đã kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị sơ kết. 

Nhìn chung, 5 năm qua, Công ty 622 cơ bản giữ được sự ổn định về sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho hàng ngàn lao động; góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị trên các đơn vị đóng quân.

Nổi bật là, Đảng ủy Công ty 622 đã lãnh đạo khối xây dựng thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đảm bảo các nguồn vốn thi công các công trình kịp thời, hiệu quả; mở rộng mối quan hệ với Ban quản lý dự án các địa phương; nâng cao năng lực đấu thầu. 

Các đơn vị còn thực hiện quản lý chặt chẽ diện tích đất rừng được giao; duy trì tốt hoạt động kinh doanh chăn nuôi gia súc; thực hiện nghiêm quy chế quản lý tài chính; quản lý, sử dụng và phát triển nguồn vốn của Nhà nước, vốn do công ty tự huy động và các nguồn vốn khác theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và đóng góp cho Bộ Quốc phòng đúng quy định. Qua kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan chức năng của Quân khu 9 luôn đánh giá đơn vị đạt kết quả khá, bảo toàn và phát triển được vốn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hoạt động của công ty trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC