Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy, Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị khẳng định: 5 năm qua, công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới của Bộ Tổng Tham mưu đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có nền nếp, chất lượng với nhiều nội dung, hình thức hoạt động đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong toàn cơ quan.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng nâng cao năng lực và phát huy có hiệu quả vai trò của cơ quan chính trị và cán bộ chính trị, nhất là cơ quan báo chí, cán bộ tuyên huấn. Gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Phát hiện kịp thời, xử lý, phản bác, đấu tranh hiệu quả thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

Quá trình triển khai các biện pháp đấu tranh, một số đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: Cục Dân quân tự vệ tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên trang: “Tôi yêu chiến sĩ sao vuông”; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn, báo chí và tuyên truyền trên mạng xã hội; Cục Chính trị, Viện Lịch sử quân sự viết bài chuyên sâu đấu tranh…

leftcenterrightdel

Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng, củng cố lập trường, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng thường xuyên được kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng, nắm chắc phương pháp đấu tranh hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn biểu dương kết quả các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện đề án và nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án, với hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo phù hợp, hiệu quả; phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Đồng thời phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo 35, các lực lượng của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện của cấp dưới. 

Ban chỉ đạo 35 các cấp phải thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện đề án gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35, nghị quyết lãnh đạo của Đảng, nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương và nghị quyết lãnh đạo các cấp để nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện và phát hiện sớm các biểu hiện suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ để có biện pháp chỉ đạo, đấu tranh, xử lý kịp thời. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 các cấp cần phát huy tốt vai trò phối hợp, hiệp đồng, giữa các cơ quan, đơn vị, lực lượng tham mưu đề xuất cấp phát các trang thiết bị công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động.

leftcenterrightdel
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024. 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn lưu ý các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn, nội dung, phương thức và phương tiện chống phá của các thế lực thù địch phản động, cơ hội. Kịp thời tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng chỉ đạo các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 năm 2024.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.