Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng đã từng bước nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, về yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng có bản lĩnh chính trị kiên định, tinh thần cảnh giác cách mạng cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có nhận thức đầy đủ về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin tiêu cực.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. 

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tổ chức nghiên cứu tổng hợp, xử lý thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng, chống “diễn biến hòa bình” trong cán bộ, chiến sĩ, nhân dân; tổ chức đấu tranh công khai trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời nắm, đánh giá tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; sử dụng các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phát huy sức mạnh tổng hợp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, các lực lượng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo 35 các cấp trong Bộ đội Biên phòng và bộ phận chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên Internet, mạng xã hội…

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, hướng dẫn của trên về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của Ban chỉ đạo 35 các cấp; làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động, nhạy bén trong định hướng thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các lực lượng có liên quan xác định nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh sát với thực tế, không để bị động, bất ngờ; quan tâm đầu tư, tận dụng, phát huy các nguồn lực, bảo đảm cơ sở, vật chất, trang bị, phương tiện kỹ thuật để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới…

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.