Dự thảo nghị quyết đánh giá: Năm 2022, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng bộ, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo Binh đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. 

Nổi bật là đã lãnh đạo Binh đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; kết quả đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ cấp 2, trực A2, dân vận, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện tốt các chuyến bay nhiệm vụ quân sự và cấp cứu y tế theo lệnh của Bộ Quốc phòng... 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Hội nghị thảo luận, xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó trọng tâm là quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Tập trung xây dựng Binh đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đảng bộ Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; lãnh đạo Binh đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, giữ vững đơn vị đạt doanh nghiệp hạng A. 

Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác thị trường bay truyền thống. Tích cực tìm kiếm và đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ ra thị trường nước ngoài. Chủ động tìm kiếm khách hàng và ký các hợp đồng huấn luyện nhân lực cho các đối tác trong và ngoài nước. Duy trì, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ SSCĐ cấp 2, trực A2 dân vận, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ bay được giao... 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, đánh giá cao kết quả và thành tích của Binh đoàn 18 đạt được trong năm 2022. Có được những kết quả trên nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh đoàn, sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn đơn vị. 

Nhất trí với dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Binh đoàn 18 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Đảng ủy Binh đoàn tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, nắm chắc và dự báo chính xác thị trường; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế. Tập trung giữ vững thị trường trong nước và tiếp tục nghiên cứu mở rộng, thực hiện có hiệu quả các dịch vụ. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu lưu ý, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đặt ra trong dự thảo nghị quyết cần được cụ thể hóa ở từng cấp, sát với đặc điểm, tình hình và đặc thù của các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn binh đoàn từ cấp Bộ tư lệnh trở xuống phải thật sự cụ thể, tỉ mỉ trong công tác kỹ thuật; tuyệt đối không được chủ quan, mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm nền nếp trực SSCĐ; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh: Năm 2023 là năm đột phá trong công tác tổ chức, sắp xếp lực lượng Quân đội, do đó Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 18 cần làm tốt công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên toàn Binh đoàn; bảo đảm việc sắp xếp đạt tiến độ, chất lượng và không làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Binh đoàn. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Binh đoàn trong sạch “vững mạnh tiêu biểu”, xây dựng binh đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH