Đại hội đại biểu Công đoàn Binh đoàn 18 lần thứ IV (2023-2028)

Đại hội đại biểu Công đoàn Binh đoàn 18 lần thứ IV (2023-2028)

Binh đoàn 18 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Binh đoàn 18 triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy Binh đoàn 18 lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2022

Đảng ủy Binh đoàn 18 lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2022

Đối thoại, mở rộng quy chế dân chủ ở Binh đoàn 18

Đối thoại, mở rộng quy chế dân chủ ở Binh đoàn 18

Quy chế dân chủ cơ sở ở Binh đoàn 18 ngày càng được quan tâm, mở rộng

Quy chế dân chủ cơ sở ở Binh đoàn 18 ngày càng được quan tâm, mở rộng

Trung tâm huấn luyện, Binh đoàn 18: Chú trọng đào tạo phi công trực thăng chất lượng cao

Trung tâm huấn luyện, Binh đoàn 18: Chú trọng đào tạo phi công trực thăng chất lượng cao