leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.  

Trước anh linh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Song Hào, với tấm lòng thành kính, Thượng tướng Đỗ Căn và cán bộ Tổng cục Chính trị bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn dâng hương tưởng nhớ Thượng tướng Song Hào. 

Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị nào, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Song Hào luôn là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các đồng chí là những nhà lãnh đạo có uy tín, một tấm gương sáng về phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, có nhiều công lao trong chỉ đạo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chiến đấu, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam lên một tầm cao mới.

Kế tục sự nghiệp cách mạng của các đồng chí và các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay nguyện luôn đoàn kết, phấn đấu học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: DUY THÀNH