leftcenterrightdel

BCH Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Quân sự huyện Mường Ảng nhiệm kỳ 2015-2020 và các tham luận tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “tiêu biểu mẫu mực”. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, chất lượng huấn luyện được nâng lên, chấp hành kỷ luật nghiêm, quản lý chặt chẽ VKTBKT. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính; đời sống của cán bộ được cải thiện. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau khi tiến hành bầu BCH Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội làm trước. Theo đó, Đảng bộ Quân sự huyện Mường Ảng đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp. Quá trình tổ chức đại hội diễn ra đúng trình tự, nội dung, thời gian. Các ý kiến tham luận đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, thể hiện trách nhiệm chính trị cao.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN