Trước hết, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội và cho biết, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật.

leftcenterrightdel

Đại tướng Phan Văn Giang giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Việc thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách

Đề cập đến Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc thành lập Quỹ quốc phòng, an ninh là rất cần thiết nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách hoặc để nghiên cứu phát triển sản phẩm quốc phòng, an ninh; các sản phẩm này có tính mới và cũng có tính rủi ro rất cao. 

“Đặc biệt, nếu chúng ta sử dụng ngân sách theo quy trình của sử dụng ngân sách nhà nước thì cũng có những trường hợp không đáp ứng được tính thời sự của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và độ bảo mật cũng hạn chế hơn rất nhiều”, Đại tướng Phan Văn Giang nói và nhấn mạnh đến tính đặc thù của quỹ là để khi cần thì có thể sử dụng được ngay.

“Các nước phát triển công nghiệp trên thế giới cũng đều có quỹ này”, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết thêm.

Công nghiệp quốc phòng, an ninh có vai trò đặc biệt quan trọng

Trước đó, đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội đoàn TP Hà Nội bày tỏ quan tâm đến việc hình thành Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh.

“Việc thành lập quỹ này là cần thiết vì công nghiệp quốc phòng, an ninh có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế, các nước có nền công nghiệp quốc phòng, an ninh phát triển đều có quỹ tài chính để phục vụ cho lĩnh vực này. Việc huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh sẽ góp phần giảm gánh nặng đối với ngân sách nhà nước”, đại biểu nhấn mạnh.

Theo đại biểu Nguyễn Quốc Duyệt, thời gian vừa qua, việc triển khai các chương trình, dự án đặc biệt thường phải vận dụng qua cơ chế của Quỹ dự trữ ngoại hối và phải áp dụng các cơ chế đặc thù do cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, nhất là các nhiệm vụ cấp bách, rủi ro cao, rất cần thiết cho sự chủ động, linh hoạt trong bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ của công việc.

“Hình thành một quỹ tài chính để hỗ trợ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là giải pháp cơ chế đặc thù vượt trội và có ý nghĩa chiến lược, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có tính cấp bách hay nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược”, đại biểu nhấn mạnh.

 

Sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng mang tính đặc thù rất cao

Một nội dung khác được các đại biểu quan tâm, thảo luận là về giao nhiệm vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng, an ninh đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý, cơ sở công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý (Điều 15). 

Nói thêm về nội dung này, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ: Sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng rất đa dạng, phong phú, mang tính thời sự rất cao để đáp ứng được với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhưng đồng thời cũng mang tính đặc thù rất cao.

Dẫn lại nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng xác định: “Công nghiệp quốc phòng là ngành đặc thù, phải được chăm lo, xây dựng và phát triển theo một cơ chế đặc thù", Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị quy định giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và giao cho Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. 

THẢO PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.