Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel

 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo bảo đảm lộ trình, nhất là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt chặt chẽ, nghiêm túc; chủ động ra nghị quyết chuyên đề, xác định rõ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, gắn với chủ đề năm 2023-“Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; cụ thể hóa thành nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hiện nay, một số đơn vị đã triển khai kế hoạch, bước đầu bảo đảm đúng chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại buổi làm việc.
leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu (hàng đầu, bên trái) và các đại biểu tại buổi làm việc. 

Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tập trung theo dõi, chỉ đạo toàn quân quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, thực chất, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Phan Văn Giang lưu ý, phải gắn việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, huấn luyện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm đồng bộ với vũ khí, trang bị hiện đại. Cùng với thực hiện kế hoạch về tổ chức QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, ổn định, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Tin, ảnh: SƠN BÌNH