Cùng tham gia có các đồng chí: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh chung.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện Chính trị; tham quan Nhà truyền thống và nghe giới thiệu một số truyền thống tiêu biểu của học viện qua các thời kỳ; thăm, kiểm tra giảng đường của học viện và nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của học viên. 

Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của nhà trường. 

Năm 2022, Học viện Chính trị thực hiện kế hoạch quản lý, điều hành huấn luyện các lớp trong và ngoài học viện theo đúng kế hoạch; tổ chức trao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021, năm 2022; lễ tốt nghiệp, trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022 bảo đảm chính quy, trang trọng. Học viện đã chấm giảng, bầu chọn, công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp học viện, đề nghị công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm học 2021-2022. Trong đó giảng viên dạy giỏi cấp học viện có 60 đồng chí và giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng có 9 đồng chí...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện Chính trị.

Về công tác khoa học quân sự năm 2022, Học viện Chính trị đã phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng, các tác giả làm phim tư liệu, viết bài tuyên truyền về giá trị và sức sống của Cụm công trình “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lý luận bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; tổ chức 2 hội thảo khoa học cấp học viện; 16 hội thảo cấp viện, khoa; tham dự Hội thảo “50 năm chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng thắng lợi và bài học kinh nghiệm; “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”, “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” theo kế hoạch. 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang tham quan Nhà truyền thống của Học viện Chính trị. 

Học viện Chính trị đã phối hợp tổ chức nghiệm thu 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng năm 2020; 6 đề tài cấp Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; 2 đề tài cấp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam năm 2021 (9/9 đạt xuất sắc). Hoàn thành nghiệm thu 52 đề tài cấp viện, phòng, khoa, ban, hệ (kết quả 50 xuất sắc, 2 khá); nghiệm thu 53/53 đề tài cấp Học viện (kết quả 48 đề tài đạt xuất sắc, 5 đề tài đạt khá)...

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Học viện Chính trị đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, năm học vừa qua, Học viện Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, chất lượng ngày càng được nâng lên. Học viện Chính trị đã quán triệt tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Học viện Chính trị đã làm tốt công tác đổi mới nội dung chương trình gắn với đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo học viên cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội, đất nước trong khu vực và quốc tế.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang thăm, kiểm tra một số lớp học viên đang theo học tại Học viện Chính trị. 
leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh chung với các học viên đang theo học tại Học viện Chính trị. 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện đã góp phần phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời Học viện đã tích cực, chủ động tham gia đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, lý luận, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Công tác xây dựng học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được thực hiện có hiệu quả. Tích cực quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương. Học viện đã khắc phục được những hạn chế của những năm trước tập trung xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật tốt. Năm 2022 Học viện được tặng Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được Bộ Quốc phòng đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. 

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị. 

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong năm 2023, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Học viện Chính trị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, gồm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn “tự soi, tự sửa” để trong bất cứ hoàn cảnh nào thì phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn được giữ vững và phát huy; xây dựng đoàn kết, thống nhất, thường xuyên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Học viên Chính trị. 

Quán triệt sâu sắc phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện cần đổi mới mạnh mẽ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo gắn với đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học. Gắn đào tạo theo chức vụ với trình độ học vấn, bảo đảm tính hệ thống, kế thừa, liên thông giữa các trình độ đào tạo. Chuẩn bị tốt điều kiện để đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội theo kết luận của Ban Bí thư. Chủ động xây dựng và phát triển mô hình Nhà trường thông minh, tiếp cận những thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện. Coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm huấn luyện, quản lý chỉ huy bộ đội và kinh nghiệm tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực tiễn cho người học.

Học viện tích cực, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu những công trình khoa học mang tính chuyên sâu; các công trình nghiên cứu có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong và ngoài quân đội; cung cấp những luận cứ khoa học về sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, nhất là thực tiễn xây dựng quân đội hiện nay. Tích cực đấu tranh tư tưởng, lý luận, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Học viện Chính trị. 

Tin, ảnh: MINH MẠNH