Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng một số kết quả nổi bật trong năm 2021 và tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tổng cục. Theo đó, trong năm 2021, tuy có nhiều khó khăn chi phối, tác động, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, góp phần cùng toàn quân hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là đã tham mưu chiến lược với Nhà nước và Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng; hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TW của Bộ Chính trị và tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tổng cục cũng đã tham mưu với Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; hoàn thành tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng; hoàn thiện Hồ sơ xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật của nhiệm kỳ Quốc hội thứ XV.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY  

Cùng với đó, tổng cục đã triển khai cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quân đội; tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 520-NQ/TW của Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội đến năm 2020 và đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Hồ Quang Tuấn báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY

Tổng cục cũng đã phối hợp xây dựng Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm các quy định, quy tắc về công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Trong năm 2022, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xác định tập trung tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, động viên công nghiệp, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai xây dựng Luật; triển khai cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, tổng cục tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh tất cả các bộ chỉ tiêu chất lượng vật tư đầu vào bảo đảm đủ cho tất cả các sản phẩm quốc phòng sản xuất, sửa chữa năm 2022; tăng cường khai thác, bảo đảm vật tư cho sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng; đột phá nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp để tham gia vào các chương trình, dự án lớn của quốc gia; giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm sử dụng ở đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc chu đáo, có chất lượng tốt; đồng thời biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của tổng cục trong năm 2021, nhất là trong lĩnh vực đóng tàu, sản xuất thuốc nổ...

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY 

Cùng với yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Bộ trưởng đã nêu lên những định hướng lớn, quan trọng đối với tổng cục trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần tổ chức quán triệt hiệu quả Nghị quyết 08 cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đến cán bộ, công nhân viên trong toàn tổng cục; chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong điều chỉnh tổ chức lực lượng; chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, trong đó quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: TUẤN HUY 

Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi số, coi trọng hoạt động đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến, sửa chữa, sản xuất, bảo đảm cho vũ khí, trang bị ngày càng hiện đại, đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân; quan tâm đúng mức đến hoạt động sản xuất hàng lưỡng dụng, vừa phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, vừa góp phần tích cực vào phát triển nền kinh tế quốc dân.

Cho rằng nhiệm vụ trong năm 2022 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng rất lớn, Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu tổng cục cần có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, xác định những nội dung ưu tiên, tổ chức thực hiện quyết tâm, quyết liệt, hoàn thành các nội dung nhiệm vụ đúng thời gian xác định.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sẽ thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới, đạt được những thành tựu quan trọng hơn nữa, góp phần xây dựng ngành Công nghiệp Quốc phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

HOÀNG HÀ