Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.  

Hội nghị đánh giá, trong tháng 01 năm 2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV; triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các đơn vị tích cực tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng; bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho các nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, chất lượng, phù hợp với tình hình dịch Covid-19; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, giải quyết xuất ngũ và tuyển quân năm 2022; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Toàn quân thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, thi đua; tổ chức thăm, tặng quà các đơn vị và các đối tượng chính sách kịp thời, chu đáo; chuẩn bị tốt mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong tháng 01 năm 2022, đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững; chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã phát biểu ý kiến, khẳng định và làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được của toàn quân trong tháng 01 năm 2022 và xác định những nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 02 năm 2022.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng với khẳng định những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 01 năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh trong tháng 02 năm 2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ, trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm, như: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ an toàn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tiến hành phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; chỉ đạo tổ chức giao nhận quân năm 2022 chặt chẽ, trang trọng, chất lượng, an toàn, trong đó chú trọng công tác phòng, chống dịch.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự hội nghị. 

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác chuẩn bị và triển khai huấn luyện năm 2022; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chủ động phòng, chống thiên tai, khắc phục sự cố, tìm kiếm, cứu nạn; triển khai chặt chẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, thi đua, bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai các chương trình, kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2022, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19, ngoại giao vắc xin và hợp tác quân y với các nước. Bảo đảm tốt hậu cần và bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ