leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường kiểm tra Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội cơ sở 2.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác giáo dục- đào tạo, xây dựng nền nếp chính quy của nhà trường, Đại tướng Lương Cường đã làm việc với lãnh đạo nhà trường. Theo lãnh đạo nhà trường, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng trong thời gian qua Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội đã linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và thực hành biểu diễn. Đội ngũ giảng viên đã chủ động tiếp cận với các nguồn kiến thức mới, cập nhật tài liệu, giáo trình chuyên ngành tiên tiến trên thế giới vào giảng dạy. Nhà trường đã tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm định, bảo đảm chất lượng giáo dục- đào tạo với nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng trong giảng dạy. Hiện, nhà trường cũng đang đào tạo cho 33 học viên quân sự Lào, đảm bảo quân số, tác phong và kiến thức chuyên môn.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Đỗ Căn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, giảng viên, học viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường biểu dương cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nhà trường đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời, yêu cầu nhà trường cần chú trọng công tác quản lý con người, thực hiện nền nếp chính quy, kiểm tra, giám sát theo phân cấp.

Cán bộ, giảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tác phong chính quy, chuẩn mực, linh hoạt với nhiệm vụ đào tạo và biểu diễn; lấy chất lượng đào tạo làm nòng cốt để tạo nên thương hiệu của nhà trường. Đối với những đề xuất, kiến nghị của nhà trường trong việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, giảng dạy và biểu diễn, Đại tướng Lương Cường yêu cầu các cơ quan chức năng của TCCT nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết.

Tin, ảnh: MINH NGÂN