leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều khẳng định: Tháng 4-2022, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, như: Tham mưu, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác cán bộ; bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân; nâng cao chất lượng công tác dân vận, chính sách; hoạt động của các tổ chức quần chúng; tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ... Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ công tác tháng 5-2022, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong tổng cục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chặt chẽ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, trọng tâm là: Tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW ngày 2-4-2022 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, gắn với các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá, nhất là dịp diễn ra Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác đối ngoại quốc phòng, gương người tốt, việc tốt; tổ chức tốt các cuộc thi, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch...

Chỉ đạo triển khai hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư; xây dựng dự thảo Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; xét phong, thăng quân hàm sĩ quan các cấp năm 2022 bảo đảm chặt chẽ.

Chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn. Thực hiện tốt công tác dân vận; chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động đạt hiệu quả, thiết thực, trọng tâm là: Tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22; hoạt động Tháng Công nhân năm 2022. Tổ chức kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2022 một số cơ quan, đơn vị toàn quân. Chỉ đạo tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện tổ chức quân đội, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, hội thi, hội thao...

Tin, ảnh: DUY THÀNH