Trong 5 năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trung đoàn phát triển toàn diện, gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động; có nội dung, chỉ tiêu cụ thể, đột phá vào khắc phục khâu yếu, điểm yếu, xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Nhiều mô hình được đơn vị thực hiện hiệu quả, như “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”; “Cơ quan, đơn vị 3 nhất”…qua đó, khơi dậy động lực, trách nhiệm, sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân thi đua hoàn thành và vượt chỉ tiêu.
Kết quả trong 5 năm qua, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 tặng cờ thi đua, cờ đơn vị huấn luyện giỏi; cán bộ, chiến sĩ học tập giỏi, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại đại hội. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội. 

Thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian tới, Trung đoàn coi trọng giáo dục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng gắn với đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi Quyết thắng tập trung nâng cao huấn luyện, rèn luyện kỷ luật bộ đội, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại đại hội, Trung đoàn đã tuyên dương, khen thưởng 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGỌC DƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.