leftcenterrightdel
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. 

leftcenterrightdel
Văn nghệ chào mừng đại hội. 

Trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ, công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) trong quân chủng đã có sự phát triển vững chắc, toàn diện. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp được nâng lên.

CTĐ&PTTN đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực; xây dựng các tổ chức đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) quân chủng phát triển toàn diện, hoàn thành và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ trước đã đề ra. Cán bộ, ĐVTN luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động, tích cực trên các lĩnh vực công tác, phát huy tốt bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”, khắc phục khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch vững mạnh, quân chủng vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh đại hội.

Đặc biệt, lực lượng đoàn viên, thanh niên trong quân chủng đã tích cực tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ và đại dịch Covid-19, bằng những hành động và việc làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt có sức lan tỏa mạnh mẽ, trong tuổi trẻ cả nước và toàn xã hội. Nhiều đồng chí đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

leftcenterrightdel
Biểu quyết thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.  

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu “kiên định, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, đại hội nhất trí xác định 3 khâu đột phá: Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ, kỹ năng tổ chức các hoạt động cho đội ngũ cán bộ đoàn; giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ,  “Người chiến sĩ PK-KQ ưu tú”; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xung kích ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm pháp luật, kỷ luật trong tuổi trẻ Quân chủng PK-KQ.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Trần Ngọc Quyến ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ quân chủng đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và tổ chức đoàn các đơn vị phải thường xuyên đổi mới cả về nội dung và hình thức các hoạt động CTĐ& PTTN để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của quân chủng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trần Ngọc Quyến phát biểu tại đại hội.  

Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên cần thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học, kỹ thuật, vũ khí trang bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân chủng trong tình hình mới; tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực tiêu biểu”, gắn với xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua xung kích vào nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện bảo đảm an toàn bay, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa ở đơn vị.

Tin, ảnh: CAO NGUYÊN-LÊ THÀNH-PHƯƠNG LINH