Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014, các nghị quyết, thông tư, hướng dẫn. Cục đã tham gia ý kiến về tổ chức biên chế chức vụ, chức danh tương đương, trần quân hàm, tiêu chuẩn chức vụ cán bộ, chế độ, chính sách đối với sĩ quan theo kế hoạch của Tổng cục Hậu cần; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; công tác quản lý, bố trí, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, nâng lương sĩ quan, giải quyết số lượng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá nhận xét và thực hiện chính sách cán bộ thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc. Cơ cấu về các chức vụ, chức danh cơ bản cân đối về cán bộ giữa các đơn vị miền Bắc, miền Trung, miền Nam và sử dụng quân nhân chuyên nghiệp giữ chức sĩ quan từng bước được khắc phục.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, đóng góp các ý kiến để giải quyết những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng thực hiện các quy định về chức vụ cơ bản, chức danh tương đương theo quy định của Luật Sĩ quan đối với các chức danh cụ thể. Tập trung giải quyết các vấn đề được quan tâm, tháo gỡ như: Đời sống của sĩ quan hiện nay, nhất là đối với đội ngũ sĩ quan trẻ mới ra trường; chế độ an điều dưỡng, chế độ bảo hiểm y tế, nhu cầu về nhà ở, đất ở cho sĩ quan…

Hội nghị thống nhất tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung có liên quan sao cho quyền lợi của đội ngũ sĩ quan phải được bảo đảm, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan được nâng cao và các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Vận tải cho biết: “Thời gian tới, Cục Vận tải sẽ kết hợp chặt chẽ công tác quản lý sĩ quan với quản lý đảng viên; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ theo định kỳ và đột xuất. Thực hiện việc xét đề nghị, đề bạt quân hàm, nâng lương đối với sĩ quan theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Luật Sĩ quan, thông tư và các văn bản hướng dẫn của trên, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với sĩ quan; đề xuất tham gia đóng góp ý kiến về các chế độ, chính sách, trọng tâm là chính sách nhà ở, phụ cấp đặc thù”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.