Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” của Cục Tuyên huấn trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Tuyên huấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Ngành Tuyên huấn Quân đội và Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong suốt 77 năm qua..

ĐẢNG ỦY, CHỈ HUY CỤC TUYÊN HUẤN