Nội dung đợt thi đua tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về Chiến dịch Phòng không 12 ngày đêm tháng 12-1972, ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” giúp cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ ý chí quyết tâm, quyết thắng, tinh thần chủ động, sáng tạo, chiến công oanh liệt của quân và dân ta đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cục Hậu cần tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2022 với chất lượng, hiệu quả cao nhất, trong đó chú trọng các nhiệm vụ cụ thể: Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên và đột xuất; công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; giám sát đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý chặt chẽ các khu nhà công vụ, nhà tập thể; thường xuyên bảo trì, sửa chữa các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì tốt công tác quản lý, tiếp nhận cấp phát xăng dầu cho các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tốt công tác vận tải cho các mặt nhiệm vụ; thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ. 

Tại lễ phát động, đại diện cho cơ quan cấp trên phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn yêu cầu Cục Hậu cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng, mục đích ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử, làm nên Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, từ đó nâng cao ý thức, động cơ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua chung của Cục Hậu cần sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Chủ động phát hiện, xây dựng nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi lễ. 
leftcenterrightdel
 Các cơ quan, đơn vị Cục Hậu cần ký kết giao ước thi đua.

Phát biểu đáp từ, Đại tá Vương Tuấn Sơn, Cục trưởng Cục Hậu cần khẳng định: Cục Hậu cần thường xuyên quán triệt các chỉ thị của trên, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THU THẢO