leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Văn Lịch, Chính ủy Cục Hậu cần, Trưởng ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc. 

Phát biểu khai mạc hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Lịch, Chính ủy Cục Hậu cần, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh: Việc giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới là một nội dung sinh hoạt, học tập quan trọng, một việc làm thường xuyên, liên tục, thể hiện sâu sắc, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thi nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo động lực cổ vũ, khơi dậy tinh thần chủ động, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Hậu cần trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

leftcenterrightdel

 Các đại biểu tham dự khai mạc.

Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các đơn vị trực thuộc Cục Hậu cần. Tại hội thi, các tiết mục văn nghệ, tuyên truyền có âm nhạc, hình ảnh phụ họa, kịch ngắn... với các chủ đề: Thức tỉnh; đồng đội; kết quả quán triệt, triển khai, học tập và vận dụng 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ...  đã khắc họa đậm nét, tập trung ca ngợi những phẩm chất, giá trị cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; nhận diện các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; liên hệ, vận dụng vào thực tiễn các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Phần thi của Đội số 1 tại hội thi. 

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các kết luận, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó, tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy cao nhất tinh thần chủ động, tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: DUY THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.