Năm 2023, Cục Chính trị quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ,CTCT) trong Tổng cục và thực hiện tốt các mặt công tác trong nội bộ Cục; nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo hiệu quả.  

leftcenterrightdel

  Thiếu tướng Lê Tất Cường, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 

Nổi bật là: Chỉ đạo, hướng dẫn duy trì hiệu quả các phong trào thi đua; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu để Đảng ủy Tổng cục Hậu cần ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023; tham mưu, đề xuất triển khai nhiều giải pháp xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024.  

Nội bộ Cục duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ sinh hoạt; đội ngũ cán bộ trong Cục được xây dựng bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, năm 2023, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Cục Chính trị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và công nhận vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; 13 tập thể, 120 cá nhân được đề nghị khen thưởng; 5 đơn vị được đề nghị công nhận vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Tất Cường trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến năm 2023 tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. 
leftcenterrightdel
 Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến tặng các cá nhân đã hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.  

 

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Văn Định, Phó cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần trao danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến tặng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trọng tâm tập trung xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện tốt ba khâu đột phá: Thực hiện nghiêm quyết định của cấp trên, cơ bản hoàn thành Kế hoạch điều chỉnh tổ chức, biên chế, giữ vững ổn định về mọi mặt. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, gắn với xây dựng chính quy, quản lý, duy trì pháp luật, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; triển khai hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số của ngành Chính trị theo chỉ đạo của Tổng cục; khai thác, ứng dụng tốt kết quả chuyển đổi số vào công tác. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi thông tư quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ và hậu phương cán bộ, nhất là số cán bộ dôi dư do thực hiện biểu biên chế mới, sáp nhập, giải thể.

Hội nghị đã trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 và phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề "Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng". 

Tin, ảnh: KIM ANH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.