Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Gia Định đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn năm 2024 sát yêu cầu, nhiệm vụ và hướng dẫn của cấp trên.

Cụ thể, các đầu mối trực thuộc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội kết hợp tuyên truyền, học tập và làm theo “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy”; phối hợp nắm tình hình công tác tuyển quân tại các địa phương, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CTĐ, CTCT, trưng bày mô hình, học cụ, vật chất, tài liệu trong tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới và phục vụ Lễ ra quân huấn luyện năm 2024...

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi kiểm tra.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Chí Tâm biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của Trung đoàn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn phải thường xuyên nắm chắc, quản lý chặt chẽ tư tưởng quân nhân, nhất là chiến sĩ mới, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; coi trọng nền nếp và nâng cao chất lượng ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật.

leftcenterrightdel
Kiểm tra công tác bảo vệ an ninh, đóng quân canh phòng của Trung đoàn.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy tốt dân chủ cơ sở. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy định, quy trình trên tất cả các mặt công tác; xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết, thống nhất, cán bộ chủ trì các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương…

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng sinh hoạt của Hội đồng quân nhân, tổ chức Đoàn thanh niên, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.