Năm 2016, Đảng ủy Cục Chính trị đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp, cách làm, tạo sự tiến bộ đồng đều về chất lượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị.

Những nhiệm vụ hoàn thành nổi bật đó là: Triển khai có hiệu quả chủ trương “1 tập trung, 3 đột phá” và xây dựng cơ quan chính trị “3 mạnh”; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền biển, đảo; kỷ niệm 50 năm Đặc công Hải quân, 55 năm đường Hồ Chí Minh trên biển, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức các đoàn đi, thăm kiểm tra quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên giỏi, Hội thi cán bộ chính sách giỏi, Đại hội Phụ nữ Quân chủng lần thứ V và CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ. 8 mặt hoạt động CTĐ, CTCT của Quân chủng được Tổng cục Chính trị biểu dương.

Cục Chính trị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đảng ủy Cục TSVM, Cục Chính trị VMTD, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, trên cơ sở quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện đột phá CTĐ, CTCT “Một tập trung, ba đột phá”, và xây dựng cơ quan “3 mạnh”, phát huy vai trò của người đứng đầu. Theo đó, 100% các phòng ban, cơ quan, đơn vị hoàn thành đúng thời gian, chất lượng cao nội dung công việc theo kế hoạch trong năm. Xây dựng Cục là đơn vị gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cục an toàn tuyệt đối, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017…

Phát biểu tại hội nghị Phó đô đốc Đinh Gia Thật đã ghi nhận, biểu dương thành thành tích đã đạt được trong năm và chỉ ra biện pháp cần khắc phục những điểm chưa làm được trong năm qua. Đồng chí Chính ủy cũng nhấn mạnh, trong năm tới Quân chủng tiếp tục thực hiện lộ trình xây dựng chính quy, hiện đại, hoạt động CTĐ, CTCT và xây dựng Cục Chính trị đã và đang đặt ra yêu cầu mới cao hơn. Vì vậy, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, nhân viên toàn Cục Chính trị chọn đúng trọng tâm, đột phá, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng cơ quan “3 mạnh” và cơ quan chính trị các cấp thực sự mạnh. Cục quán triệt và tổ chức học tập nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cấp ủy, người chỉ huy có chương trình hành động, cán bộ, chiến sĩ có cam kết, triển khai quyết liệt theo phương châm “làm trên trước, dưới sau, làm trong trước, ngoài sau”. Xây dựng các mô hình của Cục trong thực hiện nhiệm vụ; làm chuyển biến nâng cao trách nhiệm mọi mặt, gắn với trách nhiệm của người chủ trì, người đứng đầu…

Tại hội nghị, Cục Chính trị đã tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017; công bố các quyết định khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

VŨ HƯỞNG