Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Bản đồ và ngành địa hình quân sự toàn quân đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của ngành địa hình quân sự trong công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến và các hoạt động của đơn vị. Cán bộ, nhân viên ngành địa hình quân sự có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan bản đồ toàn quân đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị triển khai công tác địa hình quân sự, thực hiện tốt tham mưu địa hình trong các hoạt động của đơn vị; bảo đảm cơ sở dữ liệu địa hình, trang thiết bị và tham gia hiệu quả trong diễn tập, hội thi, hội thao. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CHU VĂN PHƯƠNG 

Các đơn vị trong toàn quân đã hoàn thành nhiệm vụ điều tra, phát hiện thay đổi của địa hình để cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ phục vụ kịp thời công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị và cung cấp thông tin cho Cục Bản đồ nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉnh lý tái bản bản đồ để in ấn, cấp phát cho toàn quân...

Cục Bản đồ đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hoạt động đo đạc bản đồ quốc phòng, viễn thám quân sự. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực địa hình quân sự; tiếp tục ứng dụng công nghệ địa hình tiên tiến trong công tác chỉ huy tham mưu tác chiến, huấn luyện, đào tạo, diễn tập, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tập trung vào các lĩnh vực: Viễn thám quân sự, định vị dẫn đường quân sự, hệ thống thông tin địa lý, mô phỏng địa hình…  

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc, Cục trưởng Cục Bản đồ trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: CHU VĂN PHƯƠNG

Năm 2024, Cục Bản đồ và ngành địa hình quân sự toàn quân xác định tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu về các hoạt động đo đạc và bản đồ quốc phòng, viễn thám quân sự; khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ, trang thiết bị chuyên ngành địa hình quân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và bảo đảm địa hình cho các hoạt động của Quân đội; triển khai thực hiện đồng bộ các đề án, dự án; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, kịp thời, đầy đủ tư liệu địa hình và thông tin địa lý cho các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu với thủ trưởng cấp trên trong rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế ngành địa hình quân sự toàn quân theo hướng tinh, gọn, mạnh hiện đại, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, 22 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2023 đã được khen thưởng.

NGỌC HÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.