leftcenterrightdel
Chính ủy Quân khu 5 phát biểu động viên, chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các cán bộ, sĩ quan mới ra trường 

Sau 1,5 tháng huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu 5, 138 cán bộ, sĩ quan trẻ là các học viên vừa tốt nghiệp tại các học viện, nhà trường quân đội đã được trang bị, đào tạo, bồi dưỡng những nội dung cơ bản, cần thiết về kiến thức chuyên ngành hỏa khí đi cùng của các loại súng, pháo, giúp họ có thể đảm nhiệm được nhiều cương vị, chức trách khác nhau ở đơn vị cơ sở.

Phát biểu chúc mừng, động viên, giao nhiệm vụ cho các cán bộ được nhận quyết định, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu mỗi đồng chí phải xác định tốt nhiệm vụ, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có động cơ phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm được giao; luôn sâu sát, bám nắm đơn vị, biết vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn công tác huấn luyện, quản lý, giáo dục bộ đội; tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chỉ huy nhiều giải pháp hay, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao quyết định cho các học viên ra trường

Đối với các cơ quan, đơn vị nhận quân, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ tích cực phấn đấu, vươn lên, luôn yên tâm gắn bó, đoàn kết xây dựng đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ sĩ quan trẻ với rèn luyện đội ngũ đảng viên...

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG