Theo Quyết định số 1200/QĐ-BQP ngày 29-3-2024 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập các khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Khối thi đua các Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Khối thi đua số 2) gồm 8 đơn vị: Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Năm 2024, Quân khu 1 làm Khối trưởng Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đơn vị trong khối thi đua.

Khối thi đua được thành lập nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong khối; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân, đẩy mạnh xây dựng các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc thành lập Khối thi đua số 2 cũng là dịp để trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, biện pháp tổ chức, chỉ đạo và phát triển phong trào thi đua giữa các thành viên trong khối; đồng thời, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, tạo động lực tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 2, Bộ Quốc phòng ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2024. 

Tại hội nghị, Khối thi đua số 2 đã công bố quyết định thành lập; thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối thi đua; triển khai Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua năm 2024; phát động và ký kết giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2024. Trong đó, Khối thi đua các Quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tập trung hoàn thành thắng lợi những nội dung trọng tâm.

Đó là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng; phát huy những ưu điểm, kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng hội nghị. 

Chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, phối hợp với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xử trí có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.
leftcenterrightdel
Văn nghệ chào mừng hội nghị. 

Đặc biệt, đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI: Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế Quân đội tinh, gọn, mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo đáp ứng yêu cầu khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị và toàn quân; thi đua xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.