Các cơ quan, đơn vị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị kịp thời tổ chức sửa chữa, đồng bộ, nâng cấp, đầu tư đổi mới, chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ, cải hoán trang bị kỹ thuật phù hợp với điều kiện sử dụng.

leftcenterrightdel

Cơ quan Tổng cục Chính trị duy trì nghiêm nền nếp chính quy công tác kỹ thuật. Ảnh minh họa: Qdnd.vn 

Đặc biệt, các đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp chính quy trong CTKT; 100% trang bị kỹ thuật đều được kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng sau khi thực hiện nhiệm vụ; quá trình tổ chức xử lý trang bị kỹ thuật cấp 5 bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc và an toàn tuyệt đối.

VĂN CHIỂN