Là đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng, quân đoàn hiện quản lý, khai thác, sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), đạn dược; một số loại qua sửa chữa nhiều lần, lạc hậu về công nghệ; trong khi ngân sách, vật tư kỹ thuật bảo đảm cho sửa chữa, bảo dưỡng hằng năm còn hạn hẹp.  

Từ đặc điểm tình hình trên, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy CKT quán triệt sâu sắc, triển khai toàn diện, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về CTKT; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống góp phần cổ vũ, động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng ngành kỹ thuật quân đoàn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Kỹ thuật Quân đoàn 4 kiểm tra công tác bảo dưỡng xe quân sự tại Tiểu đoàn 79. Ảnh: HẢI LINH.

Đảng ủy, chỉ huy CKT tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, BTL quân đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt CTKT. Trong đó đã tham mưu lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quy hoạch khu kỹ thuật của các sư đoàn, lữ đoàn và các đơn vị thuộc CKT theo kế hoạch, dự án đã xác định. Nhiều khu kỹ thuật được đầu tư theo thứ tự yêu cầu, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất. Các cơ quan, đơn vị trong quân đoàn không ngừng kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật; duy trì nghiêm túc chế độ, nền nếp trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) và ngày kỹ thuật.

Cùng với đó, ngành kỹ thuật Quân đoàn 4 tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất; triển khai thực hiện toàn diện các nội dung công tác bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) về sửa chữa, đồng bộ xe ô tô, xe tăng, xe thiết giáp; bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT. Trung bình hằng năm, toàn ngành kỹ thuật quân đoàn thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ hàng trăm xe ô tô các loại; hàng nghìn khẩu pháo, súng và hàng nghìn tấn đạn dược... đạt và vượt chỉ tiêu về công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đồng bộ VKTBKT. Cục cũng đã tham mưu việc chỉ đạo và tổ chức tốt các hội thi về CTKT cấp cơ sở, cấp quân đoàn; lựa chọn đội tuyển tham gia hội thi của ngành kỹ thuật toàn quân đoạt giải cao...; tích cực, chủ động triển khai và tổ chức thực hiện các kế hoạch xây dựng chính quy, trong đó chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, chấp hành nền nếp chính quy CTKT từ cán bộ đến nhân viên chuyên môn kỹ thuật; xây dựng các khu kỹ thuật trong toàn quân đoàn “thống nhất, chính quy, an toàn”... Liên tục nhiều năm liền, CKT được BTL quân đoàn ghi nhận là đơn vị xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng.

Thời gian tới, nhiệm vụ CTKT đòi hỏi ngày càng cao. Để đáp ứng kịp thời công tác BĐKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của quân đoàn trước yêu cầu mới, ngành kỹ thuật Quân đoàn 4 tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống; đồng thời đẩy mạnh thực hiện có chiều sâu Phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Cuộc vận động 50; trước mắt thực hiện tốt “Năm An toàn giao thông-2019”, đợt thi đua cao điểm “Luyện quân, lập công, quyết thắng”.

CKT tập trung triển khai toàn diện các mặt CTKT, nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT, chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho quân đoàn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, tác chiến phòng không... Ngành kỹ thuật quân đoàn thực hiện nghiêm kế hoạch sử dụng trang bị; thực hiện tốt quy định về khai thác, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng và triển khai đồng bộ các biện pháp để duy trì, nâng cao hệ số kỹ thuật của các loại VKTBKT trong biên chế. Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho trạm sửa chữa nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả sửa chữa VKTBKT ở các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa... Duy trì vững chắc đồng bộ VKTBKT hiện có, đặc biệt là số vũ khí, xe ô tô, xe tăng thiết giáp được đồng bộ; tập trung bảo đảm vật tư, phụ tùng thay thế, đồng bộ cho các đơn vị đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm thời gian quy định. Cục tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung tập huấn và huấn luyện kỹ thuật ở cơ quan, đơn vị theo phương châm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự trong ngành kỹ thuật; hoàn thành việc xây dựng và củng cố các cơ sở BĐKT theo đúng tiến độ; tổ chức các hội thi về CTKT đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đẩy mạnh các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào thực hiện CTKT.

Đại tá TRẦN CỬU LONG (Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân đoàn 4)