Dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Học viện Quốc phòng có Đại tướng, Tiến sĩ Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cán bộ chủ chốt Học viện Quốc phòng đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. 
leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Học viện Quốc phòng đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống Học viện Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu lãnh đạo cơ quan chức năng Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo Cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Cục Đào tạo, Bộ Công an...

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá: Học viện Quốc phòng là một trung tâm giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội và của cả nước. Những năm gần đây, Học viện đã quán triệt, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về công tác giáo dục, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xác định “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Học viện Quốc phòng đã chủ động cập nhật tình hình, bám sát thực tiễn đất nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang, Quân đội để đưa vào nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo. Tập trung chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp huấn luyện, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ trong huấn luyện - đào tạo; điều hành huấn luyện khoa học, nghiêm túc, chặt chẽ; duy trì nghiêm quy chế, quy định trong kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp... Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên; đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động, tự giác, tự nghiên cứu trong học tập của học viên.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Quốc phòng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng; đã triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết Chiến lược quốc phòng; Chiến lược quân sự và nhiều chiến lược khác.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Học viện đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh, quân sự, về xây dựng lực lượng vũ trang, Quân đội; về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của Đảng và Quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phát triển và hoàn thiện đường lối quân sự, quốc phòng, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Học viện Quốc phòng đã có nhiều cố gắng, đóng góp quan trọng trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sĩ quan cao cấp cho Quân đội nhân dân Cách mạng Lào; Quân đội Hoàng gia Campuchia và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế. Đồng thời mở rộng trao đổi tiếp xúc đoàn, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn quốc tế song phương và đa phương, nhất là trên diễn đàn khu vực, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Những thành tích, kết quả của Học viện Quốc phòng đạt được trong năm học 2022-2023 góp phần quan trọng vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong năm học vừa qua.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, năm học 2023-2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới dự báo còn diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng ta với nhiều thủ đoạn thâm hiểm hơn... Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước đang đặt ra yêu cầu phải tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với vị trí, vai trò một học viện lớn của quốc gia, trung tâm đào tạo sĩ quan cao cấp của Quân đội và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ diện Trung ương quản lý, bên cạnh phương hướng nhiệm vụ Học viện đã đề ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Học viện tiếp tục đổi mới có tính đột phá về chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước cho rằng, Học viện Quốc phòng phải là đầu tàu về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần tích cực vào xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, cán bộ cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Học viện Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển khoa học quốc phòng, an ninh, quân sự trong tình hình mới; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, biện pháp phòng ngừa, có đối sách phù hợp để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành của Học viện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội; có trình độ chuyên môn cao, am hiểu thực tiễn, giàu năng lực sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học. Đồng chí yêu cầu mỗi giảng viên, cán bộ nghiên cứu phải phấn đấu có sản phẩm nghiên cứu có giá trị, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Đối với các đồng chí học viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu phải xác định động cơ học tập đúng đắn. “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại” như Bác Hồ đã dạy. Phải coi thời gian được học tập tại Học viện Quốc phòng là cơ hội, là môi trường để nâng cao trình độ, kiến thức quốc phòng, an ninh, được học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các học viên khác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu Học viện Quốc phòng không ngừng nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế về đào tạo. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ xây dựng Học viện ngang tầm với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quân sự của đất nước, ngang tầm với nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới, mà còn góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng.

Đặc biệt cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để tiêu cực xâm nhập vào Học viện; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và chiến sĩ...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tăng cường chỉ đạo, phối hợp, quan tâm giúp đỡ Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại Lễ khai giảng. 

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, quán triệt và thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Học viện Quốc phòng đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao, xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, trở thành trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia, có uy tín trong khu vực cũng như quốc tế.

Năm học 2022-2023, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, phương châm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện đã chủ động, triển khai toàn diện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác. Tích cực đổi mới phương pháp dạy tích cực học theo phương châm “lấy người học làm trung tâm”, đẩy mạnh thực hiện “3 thực chất”, gắn với “2 thiết thực”: Nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực; tăng cường thảo luận, tập bài, luyện tập cơ chế và mời lãnh đạo địa phương, đơn vị đến trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Trong năm học vừa qua, Học viện không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng dạy - học cho các lớp chỉ huy - tham mưu cao cấp chiến dịch, chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, chú trọng, kết hợp lý luận và thực tiễn; nghiên cứu thực tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm về quốc phòng, an ninh, tăng cường trao đổi, tọa đàm kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan gian trưng bày hệ thống luận văn, luận án tốt nghiệp của các thế hệ cán bộ, học viên qua các thời kỳ 

Công tác đối ngoại của Học viện tiếp tục mở rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, mở rộng đối ngoại quốc phòng. Học viện đã cử 5 đoàn với 19 lượt cán bộ đi nghiên cứu, học tập, hội thảo ở nước ngoài; tổ chức đón 11 đoàn với trên 200 lượt khách đến thăm và làm việc tại Học viện, góp phần tuyên truyền đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước với bạn bè quốc tế.

Năm 2022, Học viện được Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng cờ thi đua năm học 2022 - 2023. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Cũng theo Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, năm học 2023-2024, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện xác định: Quyết tâm đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học. Cùng với đó, Học viện đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, tổ chức huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu, ngang tầm khu vực và quốc tế.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

leftcenterrightdel
Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã tham quan Phòng truyền thống Học viện Quốc phòng.
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan các hình ảnh, tư liệu về Học viện Quốc phòng.
leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan hệ thống thư viện điện tử tại Học viện Quốc phòng.

 

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt Học viện Quốc phòng.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.